او می آید

خبر دهید به یاران سوار آمدنیست

او می آید

خبر دهید به یاران سوار آمدنیست

۲۰ مطلب با موضوع «احادیث» ثبت شده است

‫حضرت رضا علیه السلام  فرمود:‬

‫من لم یقدر على ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما.

‫ً‬

‫کسى که توانائى کارى که کفاره گناهانش گردد ندارد باید بر محمد و آل محمد: زیاد صلوات فرستد، زیرا‬

‫ّ‬

‫صلوات بنیان گناه را ویران مى سازد و آن را نابود مىکند.‬‫از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده است که فرمود:‬


‫ما فی المیزان شیء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد.‬

‫ّ‬

‫در ترازوى اعمال و کفه حسنات چیزى سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام نیست.‬


منبع:
‫قطرهاى از دریاى فضائل اهل بیت علیهم السلام جلد اول‬

 حضرت محمد صلی االله علیه و آله وسلم:


أکثُِروا الصلاه َعَلی، َفإن صلاَتکم َعَلی َمْغِفَره لذنُوبکم؛


صـلوات بر‬ من را بسـیار کنید، زیرا، صلوات شما بر من مایه آمرزش گناهانتان است‬.


‫کنز العمال، ج 1، ص 634.‬

عن الرّضا علیه السلام : أحسـن الظّن بالله فانّ مَن حسـن ظنّه بالله کان عنـد ظنّه ، وَ مَن رَضى باْلقَلیل مِنَ الرّزق قُبلَ مِنه الیَسیر 

مِن العمل، وَ مَن رَضى بالیَسیر مِن الحلال خفّت مؤونته و نعم اهله ، وَ بصّره الله دار الدّنـیا وَ دَواءهـا، وَ أخـرَجه منها سـالِماً إلى


 دارالسّلام.


 امام رضا علیه السلام فرمود: به خداوند خوش بین باش، زیرا هر که به خدا خوش بین باشد، خدا با گمان خـوش

 او همراه است، و هر که به رزق و روزى اندک خشنود باشد، خـداوند به کردار اندک او خشنود باشد ، و هر که به اندک از


روزى حلال خشنود باشـد، بارش سبک و خانـواده اش در نعمت باشد، و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را ازدنیا 

به سلامت به دارالسلام بهشت مى رساند . 


 تحف العقول، ص 449.


عن الرّضا علیه السلام : لایکـون الْمُـؤمـن مُـؤمنـاً حتـى تکـون فیه ثلاثُ خصـال: ـ سنّة من ربّه ـ وسنّة من نبیّه ـ و سنّة من 

ولیّه فـَامّا السّنة مـِن رَبّه فکتمان سـرّه؛ و امّـا السّنة من نبیّه فمـُداراة النّاس؛ و امّـا السّنة مـن ولیّه فـاصّبـر فـى الْبـأسـاء و الضّـرّاء 

 امام رضا علیه السلام فرمود: مـومـن ، مـومـن واقعى نیست، مگـر آن که سه خصلت در او بـاشــد: سنتـى از پـروردگـارش و 

سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش. اما سنت پروردگارش، پـوشاندن راز خود است؛ اما سنت پیغمبرش، مدارا و نرم 

رفتارى با مردم است؛ اما سنت امامـش، پس صبر کردن در زمان تنگدستـى و پریشان حالى است . 

اصـول کـافـى، ج 3، ص 339 / تحف العقـــول، ص 442.