او می آید

خبر دهید به یاران سوار آمدنیست

او می آید

خبر دهید به یاران سوار آمدنیست

آیت الله جاودان:
اولین مرحله برای آسمانی شدن این است که آدم نباید در اعمال خود دچار مشکل باشد؛ اگرمن چشمم پاک نیست و دروغ می گویم،جایی در آسمان ندارم ناپاک را آنجا راه نمی دهند.
جلسه چهارشنبه ٩٥/٢/٢٩ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺷﻴﻌﻪ ﻭﻭﻫﺎﺑﻰ :
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍﯾﻰ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﻭﻫﺎﺑﻴﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺸﻮﺩ.
ﻭﻫﺎﺑﻴﺖ ﺻﺪﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﻴﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺷﻴﻌﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ
ﺷﺪ.
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮐﻔﺸﺶ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻔﺸﺖ
ﺭﺍﺯﻳﺮﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻰ؟
ﺷﻴﻌﻪ ﮔﻔﺖ : ﺁﺧﺮ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﻫﺎ
ﮐﻔﺶ ﻣﻰ ﺩﺯﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﻭﻫﺎﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻭﻫﺎﺑﻴﺘﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﺪﺯﺩﺩ.
ﺷﻴﻌﻪ ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ . ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺎﺑﺪﻋﺖ ﺍﺳﺖ.

مراسم شب وفات حضرت ام‌البنین

فروردین سال ۹۵

حاج محمود کریمی

روضه‌ی حضرت زهرا (س) با صدای حاج حسین سازور در هئیت حاج محمود کریمی

شور بسیار زیبایی از حاج محمود کریمی

فاطمیه‌ی اول سال ۱۳۹۴ (اسفند ۹۴)

در ادامه کلیپ زیبایی از سرگذشت مسافران پرواز امام خمینی از فرانسه به ایران می‌باشد که تقدیم حضور شده است
شیطان از آغاز طرح ریشه کنی انسان را دارد. / متوکلین و آن کسانی که به آخرت ایمان دارند،نمی لغزند. / طاغوت در مقابل خدا می ایستد،اولین طاغوت ما نفس است. / کسی که ایمانش خدشه ای ندارد،عاقبتش به خیر می شود. / هر مشکلی که من دارم،ریشه در ایمان من دارد /


کانال رسمی تلگرام آیت الله جاودان(حفظه الله)
@Javedan

خـــــــداےمهربانم

اعتراف مےکنم که گه گاه از مشکلات زندگے
خسته مےشوم و معرفتم کمرنگ مےشود!
اما خدایا مگذار به سبب خستگےهایم 
تـــــــــو را فراموش کنم!

پاکدست بسیار زیبای امام موسی صدر از سید حسن آقامیری